poniedziałek, 18 listopada 2013

new story, love story ~


Hej, hej hello!
Tak. ~ Nareszcie dobry humor, Boże. NARESZCIE.
Mama chce mi zabronić jeździć na karate, przez zagrożenie
z matmy- jezu, oby zmieniła zdanie :/
Ale i tak jakoś mi dziwnie fajne ;w;

Zakochałam się w jednej lalce, tak bardzo 
ją chcę, tak bardzo mi na nią nie starczy T^T
Dobra nie chce mi się narzekać :d 
znalazłam tani wig dla Rina ^^ ~
ale niestety aktualnie jest wyprzedany...
...TYLE PRZEGRAĆ ;-;

No i mam na dziś fotolovelove story 
---> przesłodzone mówiąc zwięźle <--Hey, hey, hello!
Yes. ~ Finally a good mood, God. FINALLY.
Mom wants me stop practise karate, by threat
in math-jesus I hopr I would change her mind :/
But I somehow strangely feel cool ;w;

I fell in love with a one doll *-*
I want it so much but I do not have
 enough money for it T^T
Okay I do not want to complain :d
I found a cheap wig for Rin ^ ^ ~
but unfortunately currently sold out ...
TOO MUCH LOSE ;-;

Well, I have a story for today fotolovelove
---> Sugary words succinctly <-


M~ Misaki
R~ RinM: Dziwne uczucie.. / strange feeling..M: Co powinnam zrobić? / What I should do..?
M: Sprawia, że czuję dziwny ból.. / It makes 
me feel strange pain.. M: O tutaj. / Oh, here.


R: Misaki.. Słuchaj.. / Misaki.. listen...


R: Ostatnio znów się do mnie nie odzywasz,
czy coś się stało? Chcesz porozmawiać..?/
/ You again dont speak to me, what
happend? You want to talk?


M: Myślę, że nie mam powodów, 
by z Tobą rozmawiać./
/ I think I dont have any reasons
to talk with you.


M: Zresztą, idź sobie do Mori./
/ Anyway, go to your Mori..


R: Oh, chyba widziałaś naszą rozmowę..
uwierz, nie masz się o co wku-

Oh, may you have seen our conversation...
Trust me, you dont have reason to be ang-


(M) - ale się wkurzam.

(M) -But yeah, Im angry.
R: Ooo, chyba jesteś zazdrosna ;*
R: Ooo, I think you're jealous ;*


M: n-n-nie
M: n-n-n-no

R: Nie musisz być zazdrosna..
R: You must'nt be jealous..* ! *R: teraz wierzysz?
M: nnie zm-m-uszaj mnie, 
b-bym Cię uderzyła >////<

R: Now you trust me?

M: D-dont mmake m-me 
want t-to hit you >////<


R: No okay- słodka jesteś.
R: Okay. You're so sweet.R: I nie myśl już o mojej rozmowie z Mori..
R: And stop thinking about my talk with Mori...


R: My tylko rozmawialiśmy..
R: We just talk...


R: O TYM, JAK BARDZO CIĘ KOCHAM.

R: ABOU THAT, HOW MUCH I LOVE YOU.

***/// RUMIENIEC ///***

***/// BLUSH ///***

R ~ myślę, że pocałunek Ci się spodobał... <3

R ~ I think that you liked the kiss... <3


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SO SWEET. ;^;
Jakość zdjęć= masakra. Ale no sztuczne 
światło, wiecie, jesień .w.


Picture quality = teerible. But artificial 
light, you know, autumn .w.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Taki tam work in progres ;szkic rysunku naładowanego
postaciami z one piece ^^'.
Wkrótce dam skończonego ~ 

~     ~     ~    ~   ~  ~  

 A teraz cóż- nauka czeka ;c

   BYE! <3 


13 komentarzy: